Böltorn

Jätte/jättinna


Barn: Bestla, Mimer

Åter till Fornnordiska gudar