Hymer

Havsgud, Jätte/jättinna

Havsjätte

Åter till Fornnordiska gudar