Surt

Kaosmakt/Förstörargud


Boning: Muspelsheim

Vaktar den underjordiska elden.

Åter till Fornnordiska gudar