Gno

Budbärargud


Alternativa namn: Gna

Färdas genom luften på sin snabba häst Hovvarpne. Rider bud åt Frigg.

Åter till Fornnordiska gudar