Ymer

Jätte/jättinna

Ur Ymer skapades världsaltet och alla dess varelser. Ymer dräps av Oden, Vile och Ve och de skapar därigenom Midgård.

Åter till Fornnordiska gudar