Hyrrokin

Jätte/jättinna

Rider på en varg. Har giftormar till tömmar. Deltar på ett aktivt sätt i balders begravning.

Åter till Fornnordiska gudar