Nep


Barn: Nanna

Nep betyder bitterkall. Enligt Snorres Edda är Nep far till Nanna.

Åter till Fornnordiska gudar