Natt

Nattgud/Nattgudinna


Far: Nörve
Syskon: Skuld, Urd, Verdandi
Make/Maka: Nagelfare, Delling
Barn: Jord, Ånar, Dag
Ägodelar och djur: Rimfaxe

Nattens gudinna.

Åter till Fornnordiska gudar