Hrungner

Jätte/jättinna


Ägodelar och djur: Gullfaxe

Dödades av Tor i en tvekamp. Efter hans död övertog Magne hans häst Gullfaxe.

Åter till Fornnordiska gudar