Häner

Solgud


Alternativa namn: Höner

Urgammal gud. Som den evige vandraren Mejle – (Gudens tre steg över himmelsrummet). Häner hamnar hos Vanerna som gisslan efter Vanerkriget. Förträffligt skickad till hövding – storvuxen och fager. Vanheim blev han hövding och Mimer gav honom alla råd. (Vän och följeslagare till Oden?)

Åter till Fornnordiska gudar