Kvaser

Vanergud som var vanernas visaste man. Ingen kunde ställa en fråga till honom som man inte kunde besvara. När Asar och Vaner slutfört fredsförhandlingarna efter Vanerkriget spottade alla i en kurka för att befästa sin fredsfördrag. Ur krukans spott skapades Kvaser. Han var den visaste som någonsin levat. På en resa blev han mördad av dvärgarna Fjalar och Galar som av hans blod gjorde ett mjöd som kallades skaldegåva.

Åter till Fornnordiska gudar