Syn

Vaktar dörren i hallen och ger bistånd på tinget.

Åter till Fornnordiska gudar