Forsete


Far: Balder
Syskon:
Boning: Glitner

Bästa domarsätet bland gudar och människor. Alla som kommer till honom med bekymmersamma tingsmål går åter sin väg tillfreds och förlikta. Äger salen Glittner i himlen.

Åter till Fornnordiska gudar