Gymer

Jätte/jättinna


Barn: Gerd

Möjligen är han en apsket av Ägir?!?

Åter till Fornnordiska gudar