Fördynastisk tid

Tiden: 5500 - 3150 f.kr.

Viktiga händelser under epoken: Under fördynastisk tid förekom olika kulturer vid platser längs med Nilen och i Deltat.

Fördynastisk tid består av fyra perioder under tiden - 5500 - omkring 3100 f.kr :

* BADARI-PERIODEN - 5500 - 4000 f.kr:

____________________

* NAGADA I-PERIODEN - 4000 - 3500 f.kr:

____________________

* NAGADA II-PERIODEN - 3500 - 3100 f.kr:

____________________

* NAGADA III-PERIODEN - Omkring 3100 f.kr:

Andra anmärkningar: Det finns bevis för en kult som dyrkade en gamgud vid Hierakonpolis under fördynastisk tid.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]