Tidigdynastisk tid (Arkaisk tid)

Tiden: 3100 - 2686 f.kr. (1:a och 2:a dynastin)

Viktiga händelser under perioden: Under denna period lades grunden till Egyptens kulturella och sociala utveckling.

Andra anmärkningar: Faraonerna under dynasti 1 och 2 härstammade från staden Thinis och kallades därför de Thiniiska dynastierna (ibland kallades de också de Arkaiska dynasierna). Staden Thinis låg norr om Abydos, nära byn Girga.

Bevis på egyptisk expansion in i Nedre Nubien och fortsatt egyptisk närvaro i norra Sinai och södra Palestina.

Människooffer förekom i samband med kungabegravningar. Detta upphörde under första dynastin.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]