Första mellanperioden

Tiden: 2181-2055 f.kr (7:e t.o.m. halva 11:e dynastin)

Viktiga händelser under perioden: En dåligt skött nationell ekonomi leder till totalt kaos. Lokala härskare börjar slåss om tronen.

Vissa arkeologiska undersökningar har gett vid handen att vanligt folk kan ha haft en ganska dräglig tillvaro trots att det var kaos i landet men det är en något osäker information än så länge.

Under nionde och tionde dynastin växer de lokala myndigheterna i de två rivaliserande städerna Herakleopolis och Tebe. Man drabbar hela tiden samman, speciellt i området norr om Abydos. Detta upphörde först när elfte dynastins farao enade Egypten igen.

Andra anmärkningar: Mumiemasken och kisttexterna introduceras. Vid denna tid lade de lokala härskarna sig ofta till med faraos fullständiga titel "kung över övre och nedre Egypten" trots att de inte behärskade mer än ett av Egyptens 42 län (län=sepat).

På grund av att så många kallade sig farao utan att ha kontroll över landet blev dyanstibeskrivningarna för denna period en aning kaotiska. Detta innebär att man inte kan återge någon kungalängd med större säkerhet förrän den 11 dynastin. T.e.x är dynasti 7 och 8 inte åtskiljda. Samma gäller dynasti 9 och 10 (som dessutom är nästan parallella med dynastin 7 och 8). Många av faraonernas namn under denna period kan vara falska och rena missförstånd.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]