Andra mellanperioden

Tiden: 1650 - 1550 f.kr (dynastierna 15, 16 o 17)

Viktiga händelser under perioden: När föregående dynastier tappat greppet om landet så tar ett folk som bosatt sig i deltat makten i Egypten. Det bör noteras att det inte är frågan om en plötslig invasion utan dessa semitisktalande invandrare har strömmat in i deltat under loppet av säkerligen 100 år. Folket kallas Hyksos och dess ursprung är osäkert. En del källor har sagt att de härstammade från Palestina, möjligen är de fenicier eller israeler men dessa teorier är mycket osäkra.

Hyksos maktelit ersatte den egyptiska överklassen i deltat (norra Egypten). Deras huvudstad blev Avaris (15:e dynastin). Samtidigt flyr den egyptiska överklassen söderut och etablerar sig i Tebe där den 17:e dynastin uppstår.

Hyksos inför hästen i Egypten.

Andra anmärkningar: Man sade att Hyksos dyrkade guden Seth. De sägs också ha dyrkat Astarte och Reshep.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]