Tredje mellanperioden

Tiden: 1069 - 747 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: En ny period i egyptens inleds. Administrationen är inte längre stark och central. Själva riket splittras i många maktcentra. Amunprästerskapet växer sig starkt och utkonkurrerar de farao som är för svaga. Många dynastier regerar samtidigt. Den ekonomiska basen finns inte längre för faraos makt. Tributerna och lyxartiklarna flyter inte längre in i statskassan. Staten börjar plundra de faraoniska mumierna på rikedomar. I deltat är jordbuket fortfarande rikt och skapar överflöd.

Utländska härskare dyker upp, bl.a. libyska legoknektar som regerar i deltat.

Perioden var ganska fredlig utan bestod mest av tillfälliga konflikter mellan lokala härskare. Men det var avgörande att regenten hade kontroll över en armé eftersom militärmakt var basen för regentskapen. Högre poster såsom guvernörsposter hamnade alltid hos starka militärer.

Andra anmärkningar: Under denna period byggdes många fort. Det är endast i Tanis man fortfarande bygger kungliga stora byggnader. Mindre konsthantverk såsom små skulpturer i metall i fajans.

Amunprästinnan som hade rollen som "Gudens hustru" var nästan alltid dotter till farao eller översteprästen. Under denna period ändras hennes roll så att hon är tvungen att leva i celibat vilket inte var fallet under Nya riket då prästinnan ofta var faraos hustru. Att hon levde i celibat gjorde att hon inte kunde föda barn som utgjorde någon konkurrerande dynasti till befintliga faraoner och präster.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]