Sentiden

Tiden: 664 - 332 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Denna tid brukar delas upp i fyra delar: Den saitiska dynastin (664-525 f.kr.), första persiska ockupationen (525-404 f.kr.), en period av oberoende (404-343 f.kr.) och andra persiska ockupationen (343-332 f.kr.). Många främmande folk invaderade alltså Egypten under sentiden. Samtidigt strävade inhemska och nubiska furstar efter att bevara och återuppliva (renässans) den egyptiska religionen, konsten och historien.

Andra anmärkningar: Det finns mycket skrivet material från denna tid. Materialet grundar sig på olika länders synvinklar, såsom greker, perser, egyptierna själva etc.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]