Dynasti 1

Tiden: 3100-2890 f.kr

Viktiga händelser under perioden:

Andra anmärkningar: Faraonerna under denna dynasti, samt dynasti 2, härstammade från staden Thinis och kallades därför de Thiniska dynastierna. Staden Thinis låg något norr om Abydos, nära byn Girga.

Första dynastins gravar fanns i Abydos och andra dynastins gravar fanns i Sakkara.

Människooffer förekom i samband med begravningen av faraon, men detta upphörde i och med slutet på dynastin.

Det finns bevis på egyptisk expansion in i Nedre Nubien och fortsatt egyptisk närvaro i norra Sinai och södra Palestina.

Huvudstaden under denna period var Memfis (Men-nefer).

Egypten under första dynastin bestod av större delen av Nildalen upp till första katarakten i Aswan.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]