Dynasti 11

Tiden: 2125 - 2055 f.kr. (Första Mellanperioden, de regerar bara Tebe)
2055 - 1985 (Mellersta Riket, de regerar hela Egypten)

Viktiga händelser under perioden: Dynasti 11 regerar under 2 olika perioder i Egyptens historia. Under den Första Mellanperioden regerar dynastin i stort sett bara Tebe med litet omgivande områden som man sakta utökar. År 2055 - Mellersta Rikets början regerar man hela Egypten och Tebes storhetstid som kunglig residensstad inleds.

Andra anmärkningar:

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]