Dynasti 12

Tiden: 1985 - 1795 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Dynasti 12 utmärktes av en stabilitet och utveckling som Egypten inte haft på 200 år.

Den centrala administrationen blev återigen mäktig och länsherrarna förlorade successivt sin makt.

Andra anmärkningar: En av de stora klassikerna i Eygptisk litteratur tillkommer - Sinuhes berättelse.

Statyer av faraonerna förändras under denna dynasti. Framställningen blir mer naturlig och mindre stiliserad än vad som förekom i den 11:e dynastin.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]