Dynasti 13 och 14

Tiden: 1795 - ca 1650 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Dessa två dynastier var samtida. Det var ungefär 70 regenter i dynasti 13. Här kommer bara att nämnas de mest kända.

En tid av förvirring. Korta regeringstider och kungarnas inbördes ordning är delvis omtvistad och ibland rakt av okänd. Många av gravarna var inte färdigbyggda. De flesta gravarna från dynasti 13 finns i Sakkara och Dahshur. Många av dessa gravar är ännu inte utgrävda. Den riktiga makten fanns hos en massa nära besläktade visirer. Faraonerna var mest galjonsfigurer. Många faraoner var födda som "vanliga" människor. Man gick alltså inte efter kungligt blod när man utsåg farao. Huvudstaden var Itj-tawy för den 13:e dynastin.

Under de sista 50 åren av dynastin börjar sönderfallet av det egyptiska riket på allvar. Man förlorar också kontrollen över Nubien (där Nubierna fick en ny stat/härskare) samt över Levantinen där en ny uppsättning Palestinska härskare tog kontrollen. Även över nordöstra deltat förlorade man makten.

Dynasti 14 varar från 1750 - 1650 f.kr.

Andra anmärkningar: Man kan se på gravarna att faraonerna inte längre var rika. Trots detta fortsatte även under denna tid Egyptens handelsförbindelser med t.ex. Byblos.

Den något osäkra regentlängden för dynasti 13