Dynasti 18

Tiden: 1550 - 1295 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Egypten enades åter efter splittringen under Hyksos. Ahmose och hans efterföljare skapade en stabilitet, administrationen återuppbyggdes och gränserna säkrades.

Av någon anledning blev solguden den dominerande guden och de andra gudarna mindre viktiga i en period av 18 dynastin. Det kanske delvis hänger samman med behovet att förändra faraos roll och ytterligare förstärka att farao var dag i soltemplet utförde de ritualer som gjorde att solen rörde sig över himlet, landet var fruktbart och tillvaron var stabil.

Efter Amenotep III blev Egypten mycket rikare än det någonsin varit. Under Thutmose III blev Egypten en verklig stormakt att räkna med.

Under 18:e dynastin förekom några karakteriska drag - dyrkan av solguden, militära erövringar söderut (inkomstbringande), lojal kunglig familj (inga hovintriger), fungerande administration baserad på lojala adliga ämbetsmän.

Andra anmärkningar: Begravningssättet förändrades. Faraonerna fokuserade på att bygga dödstempel som var imponerande. Själva gravarna gömde man unnan som klippgravar och liknande.

En av de starkaste faraonerna under perioden var en kvinna: Hatschepsut.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]