Dynasti 19

Tiden: 1295 - 1186 f.kr.

Viktiga händelser under perioden:

Dynastin inleds med militärfaraoner. De härstammar från Avaris i deltat (norra Egypten). De dyrkar guden Seth främst. Från början gifter de sig med icke-kungliga kvinnor. 19 Dynastin regerar inte så länge. Dess höjdpunkt är när farao Ramses II regerar i 67 år.

Man krigar mot hettiter, libyer, libanon, nubien. Man uppbär tributer och under Ramses II:s tid byggs det enormt mycket över hela Egypten. Andra anmärkningar: Under slutet av perioden fick byggnaderna sämre kvalitet. Detta kan spåras både i gravar och tempel.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]