Dynasti 21

Tiden: 1069 - 945 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: 21:a dynastins faraoner regerade från Tanis. Deras maktområde berörde deltat och norra Egypten. Den förste faraon i dynastin var Smendes I. Han lät kröna sig i Memfis och han gifte sig med Ramses XI:s dotter. Man flyttade huvudstaden från Piramesse till Tanis som man lät bygga om helt. Smendes lät bygga en del i Karnak.

Nästa generations faraoner gifter in sig med prästerskapet i Tebe. Amenemnisu gifter sig med Herihors dotter.

Den nordliga och den sydliga delen av Egypten var kanske inte hela tiden direkta fiender. De verkade ha både diplomatiska förbindelser med varandra och deras regenter gifte in sig i varandras släkter.

Psusennes son Amenomope var begravd i sin mors grav och inte i den som var i ordnigställd åt honom.

Siamun byggde mycket både i Piramesses och i Tanis, speciellt byggde han ut Amuntemplet i Tanis. Det var under Siamuns tid som en egyptisk prinsessa giftes bort med kungen av Edom, Hadad. Detta var inte ovanligt vid denna tid. De egyptiska prinsessorna giftes bort med utländska kungar. Tidigare när Egypten var kraftfullt var det ju tvärtom. Man tror också att Salomo har gift sig med en egyptisk prinsessa. I alla fall står det i bibeln.

Andra anmärkningar: Vid denna tid börjar man använda sig av Libyska legionärer i stor utsträckning när man vill hantera uppror och liknande.

Psusennes I grav hittades helt intakt (den enda farao-grav som hittats intakt!). Innerkistan var av silver. Något mycket ovanligt och dyrbart vid denna tid. Man återanvände i Psusennes grav kistor och sarkofager från Kungarns dal. Detta innebar två saker, dels tog man vad man föremål från gamla gravar av ekonmiska skäl säkerligen och nord- och syd-egpten hade ganska bra kontakt med varandra för Kungarna dal ligger i södra Egypten. Psusennes son Amenomope var begravd i sin mors grav och inte i den som var i ordnigställd åt honom.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]