Prästdynastin

Tiden: 1080 - 945 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: De rika Amunteplet i Tebe fick kontrollen över den norra delen av landet samtidigt som faraonerna tappade kontrollen över landet. Faraonerna regerade mer norrut. På grund av donationer ägde Amuntemplen största delen av Egyptens rikedomar, inkomstmöjligheter via handel och tillverkning. Faraonerna hade inte längre något att sätta emot. I och med prästen Herihor blir prätklassen också regenter.

Under farao Ramses XI regerade Prästen Herihor från Tebe. Herihor gifte sig också troligen med Ramses XI dotter. Herihor lät bygga en del, bl.a. tillbyggnad av templet i Konshu. Nästa regerande präst är Piankh och han är troligen Herihors svärson. Piankh slog ned en del rebelliska uppror. När Ramses den XI gick ur tiden utslocknade den 20 dynastin och prästerskapet regerade parallelt med den 21 dynastin. Piankhs son Pinedjem regerade samtidigt som 21:a dynastins farao utan inbördes konflikter. Piankhs maktområde sträckte sig från Tebe ner till Assuan. Piankh gifte sig med Ramses XI:s dotter. De hade flera söner och döttrar. En av sönerna blev regent i den 21:a dynastin; Psusennes I. De två andra sönerna blev Amuns överstepräster. Deras syster Maatkare var "den gudomliga tillbedjerskan. Guds fru och överstesprästinna hos Amun".

Menkheperres var gift med Psusennes dotter och de fick sonen och Pinedjem II. Menkheperre var också far till Smendes II. Psusennes III:s existens är osäker. Möljligen var han son till Psusennes II eller också var han bara en påhittad prästkung.

Andra anmärkningar: Tre av dessa regerande prästers mumier ligger i mumiegömman i Deir el-Bahari.

Prästernas regentlängd:

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]