Dynasti 25

Tiden: 747 - 656 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Landet Kusch (en del av nuvarande Nubien) hade underkuvats och påverkats av Egypten länge. Från och med år 1000 f.kr. börjar landet bli starkt i sin egen rätt. I Kusch hade man ett starkt Amunprästerskap precis som i Egypten. Dessa präster tog till slut över regerandet av Kusch. I och med dess förste riktigt starke farao, Piankhi, invaderar man Egypten och försöker återställa ordning, överhöghet för Amun och stabiblitet i landet. Piankhis bror Shabaka följde honom på tronen. Shabaka lät bygga en del i Tebe, Memfis, Abydos, Dendera, Esna och Edfu. Piankhis söner, Shebitku och Taharqa efterträdde Shabaka. Shebitku gifte sig sedan med sin faster, Amenirdis I, och fick dottern Shepenwepet II och hon blev sedan översteprästinna och "Gudens hustru" precis som modern.

Shebitku höll den assyriske kungen Sennacherib stången med hjälp av en allians med Fenicien och Palestina. Assyrien hotade hela tiden Egypten.

För att legitimera successionsordningen i Egypten lät Piankhi sin syster, Amenirdis I, bli adopterad av Amunprästinnan (Gudens hustru), Shepenewepet I.

Efter Shebitku kommer Taharqa på tronen. Han lät bygga mycket i Karnak och även i Nubien. Under Taharqa försvarar man Egypten tillsammans med palestinierna i slaget vid Ashkelon (gränsen mellan Egypten och Palestina) mot Assyriern Esarhaddon. 671 f.kr. angriper Esarhaddon Egypten ånyo. Han tränger ända in till Memfis och tillfångatar hela den kungliga famljen utom Taharqa (som flyr till Tebe). Assyrierna börjar ta kontrollen över Egypten och man försöker göra en revolt 669 f.kr. men detta slås ned av Assurbanipal. Man börjar avrätta revoltörerna. Taharqa flyr Egypten och återvänder till Nubien. Tebe och Memfis får kapitulera.

Tanutamun försökte återerövra Egypten från assyrierna men misslyckades.

Andra anmärkningar: När nubierna besegrat de olika faraonerna i Egypten lät de dessa faraoner fortsätta att regera som guvernörer i var sin stad. Revoltören Tefnakth försökte fly norrut för att konsolidera ett motstånd men han var till slut tvungen att sluta fred.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]