Dynasti 27

Tiden: 525 - 404 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Det persiska övertaget av Egypten 525 f.kr. var inte fullt så traumatiskt som beskrivits. Det saitiska kungadömet hade redan kollapsat och perserna tog helt sonika kontrollen över landet. Man regerade Egypten från Susa och det betydde att man lämnade en Satrap (guvernör) i Egypten som kontrollerade landet. Darius I fortsatte byggandet av den kanal som Nekau II börjat bygga. Under denna tid var Egypten ganska rikt.

När perserna var upptagna med strider mot grekerna 486 f.kr. revolterade egyptierna. Xerxes slog ned egyptiernas revolt mycket brutalt innan han fortsatte mot slaget vid Salamis. Egyptierna revolterade ånyo 465 f.kr. Artaxerxes slog ned revolten. Denna gången var de revolterande ett slags hjältar, Inaros från Heliopolis (son till Psamtik III) och Amyrtaeus från Sais.

Under 30 år var landet relativt lugnt sedan uppstod revolter igen när Darius II kom till makten 423 f.kr. Revoltörernas centrum var fortfarande staden Sais. Darius II använde grekiska legionärer för att slå ned upproren. Efter detta lämnades Egypten rätt mycket ifred eftersom de persiska kungarna hade interna problem.

Andra anmärkningar: Perserna tog sig in i Egypten ganska snabbt då de använde beduiner som lotsar genom öknen.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]