Dynasti 28

Tiden: 404 - 399 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: När Darius dog utropade Amyrtaeus, som fört gerillakrig mot perserna i sex år, till farao.

Andra anmärkningar: Han lyckades hålla kontrollen över landet ända ned till Assuan men han regerade bara i fem år.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]