Dynasti 3

Tiden: 2686-2613 f.kr.

Viktiga händelser under perioden:

Andra anmärkningar: Under denna tid var faraos makt mycket stor och folket betraktade honom som en gud.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]