Dynasti 30

Tiden: 380 - 343 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: En kombinerad persisk och grekisk styrka angrep Egypten via Mendes i västra deltat. De nedkämpade först Nakhtenebef men de började sedan få inbördes stridigheter så han kunde ånyo attackera dem och slänga ut dem från Egypten. Egyptierna hade fördelen av att känna till den terräng man befann sig i som var delvis under vatten av den årliga nilöversvämningen. Nakhtenebefs son Djedhor angrep perserna med hjälp av grekiska legosoldater. Kostnaden för dessa legosoldater tog Djedhor ut i nya skatter, vilket gjorde befolkningen missnöjd. Dynastiska strider uppstod. Djedhors sonson Nakhthoreb tog makten.

Med hjälp av grekiska legionärer bekämpar Nakhthoreb perserna vid staden Pelusium 343 f.kr. Egypten förlorade. Perserna trängde in i Egypten ända till Memfis. Nakhthoreb fick fly till Nubien och nu hade perserna kontroll över Egypten igen. Deras inhyrda grekiska generaler var effektivare än de legionärer som understödde Egypten.

Andra anmärkningar: Nakhtenebef återställde många tempel i Egypten. Han lät också bygga den lilla kiosken på den heliga ön Philae. Här blommade en kultisk renässans.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]