Dynasti 31

Tiden: 343 - 332 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: 343 f.kr. föll Egypten för perserna. De persiska kungarna regerade Egypten via en satrap (guvernör).

Dessa regenter lämnade just inga spår i Egyptens historia förutom några mynt. Pga dynsatiska stridigheter i Persien förlorade de kontrollen över mellanöstern. Den satrap, Mazaeus, som styrde Egypten åt de persiska kungarna, öppnade Egyptens portar när Alexander den store knackade på 323 f.kr. och räddade landet från kaos och stridigheter.

Andra anmärkningar: Nakhthoreb var den siste egyptiske regenten fram till år 1952 e.kr.då general Neguib tog makten i en revolution.

Regentlängd

                                                                                                                                                 

[Tillbaka till Mysjkin]