Dynasti 5

Tiden: 2494 - 2345 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Solguden Ra upphöjs till stadsgud och farao är nu helt säkert guden Ra's son. Återigen var guden Osiris mycket viktig, både som dödsgud och fruktbarhetsgud. Soltempel blev vanliga i hela landet. Kungafamiljen innehade inte längre de högsta ämbetena inom statlig administration. Fortfarande fanns i hela landet en utbredd kult av olika lokala gudar. Dessa försvann inte för att Ra blev en statsgud utan dessa fortsatte att dyrkas som tidigare. Den stora skillnaden var att faraonerna började donera land och egendom till de olika lokala helgedomarna.

Farao fortsatte att skicka olika expeditioner utomlands för att hämta hem turkoser och koppar från Sinai och gnejs från Abu Simbel. Från det mystiska Punt hämtade man hem myrra, guld, elektrum, malakit och silver.

Andra anmärkningar: De flesta pyramiderna byggdes i Sakkara under denna tid. Nytt för perioden är också att det finns texter på väggarna i pyramiden. Dessa texter ska hjälpa farao på hans väg till dödsriket.

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]