Dynasti 7 och 8

Tiden: 2181 - 2125 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Memfis är huvudstad under dessa dynastier.

Farao hade knappt någon makt alls i Egypten utanför det lilla området runt huvudstaden (Memfis). Länsherrarna hade den största makten var och en separat.

Beduiner från Sinaihalvön börjar invadera deltat (norra Egyptien).

Andra anmärkningar: Prästen och historikern Manetho sade att dynasti 7 bestod av 70 stycken farao som var och en regerade i 70 dagar. Detta är en trevlig myt men kanske inte helt sann. En del historiker säger t.ex. att dynasti 7 överhuvud taget inte existerat. Dynasti 8 innehöll 17 farao tror man.

Dynasti 7 och 8

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]