Dynasti 9 och 10

Tiden: 2160 - 2025 f.kr.

Viktiga händelser under perioden: Herakleopolis är huvudstad under dessa dynastier. Den nionde dynastins grundare Meryibre (Khety I) regerade endast Nildalen till namnet. I själva verket var det olika länsherrar längs med Nilens som regerade respektive län.

I inledningen av perioden tar den härskande familjen i Herakleopolis makten över mellersta Egypten. Under dynasti 10 kommer de i kamp med den 11:e dynastins härskarfamilj i Tebe (Övre Egypten). Tionde och elfte dynastin är mer eller mindre samtida.

Andra anmärkningar: Från denna period kommer sagan om "den vältalige bonden". En historie om en bonde som blir rånad av en lokal hövding och försöker övertala myndigheterna om att han har blivit illa behandlad. Farao får höra detta och låter bonden berätta sin historia om och om igen för att han berättar så bra. Historien utspelar sig under farao Nebkaure.

Dynasti 9 och 10

                                                                                                                                                 [Tillbaka till Mysjkin]