Horus Narmer


Tiden: (Livstid) okänd
          (Regeringstid) ungefär 3100 f.kr., antal år vid makten okänd

Om namnet: Narmer betyder "den imponerande havskatten"

Far: okänd

Mor: okänd

Fruar: Neithhotep, förmodligen en prinsessa från Nedre Egypten.

Barn: Förmodligen näste farao, Horus Aha.

Krig:

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar: Narmer är mest känd för den s k "Narmer-paletten". Båda sidorna visar Narmer. På den ena sidan är han iförd den "Vita Kronan", som symboliserar Övre Egypten, dräpandes en utlänning (kanske en Libyer) med hökguden som åskådare. På den andra sidan är han iförd den "Röda Kronan", som symboliserar Nedre Egypten, medverkandes i en procession med standardbärare gående utmed rader av halshuggna fångar. Förmodligen symboliserar detta en segerfest.

"Narmer-paletten" grävdes fram under golvet i en tempel-byggnad från Gamla Riket i Hierakonpolis i Övre Egypten.

Om gravplatsen: Det tros att han är begravd i grav b17-18 i Umm el-Qa’ab s kungliga kyrkogård i Abydos.

Hans fru, Neithhotep, är begravd i Nagada och hennes grav är en av de äldsta monumentala i Egypten. Den innehåller en del detaljer som antyder att man påverkats av Mesopotamiskt gravskick.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]