Horus Sekhemib


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) Omkring 2700 f.kr.

Om namnet: Namnet betyder "Mäktig i Hjärtat". Senare även kallad Seth Peribsen som betyder "Alla Hjärtans Hopp".

Far: Okänd.

Mor: Okänd.

Fruar: Okänd.

Barn: Okänd.

Krig: Okänt.

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar: Sekhemib bytte namn under senare delen av sin regeringsperiod till Peribsen som associerade med guden Seth. Första namnet associerade med guden Horus. Namnbytet hade förmodligen att göra med vilken gudom som ansågs vara den högsta, gudarnas kung. Förmodligen hade det även att göra med en konflikt mellan Övre och Nedre Egypten.

Om gravplatsen: Begravd i grav p i Umm el-Qa’ab i Abydos. Graven upptäckt 1938.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]