Horus Khasekhemwy


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) ca 2686 f.kr.

Om namnet: Horusnamnet tillsammans med namnet Seth Khasekhemwy betyder "De Två Kraftfulla Uppenbarar Sig". Han kallades också Nebwyhetepimyef och Khasekhem.

Far: Okänd.

Mor: Okänd.

Fruar: En hette Nemathap och var en prinsessa från norr. Hon kom senare att dyrkas som stammoder till tredje dynastin och fick titeln "Den Kungabärande Modern".

Barn: Förmodligen de två nästföljande faraonerna; Sanakht och Djoser (Deras moder var Nemathap).

Krig: Okänt.

Viktiga händelser: Khasekhemwy var den siste regenten som hade Abydos som residensstad. Hans två söner kom att flytta maktens centrum från Abydos till Memphis.

Andra anmärkningar: Sekhemib bytte namn under senare delen av sin regeringsperiod till Peribsen som associerade med guden Seth. Första namnet associerade med guden Horus. Namnbytet hade förmodligen att göra med vilken gudom som ansågs vara den högsta, gudarnas kung. Förmodligen hade det även att göra med en konflikt mellan Övre och Nedre Egypten.

Om gravplatsen: Hans gravplats ligger i Umm el-Qa’ab i Abydos och är den största och mest ovanliga av dem. Den är nästan 70 meter lång. Den består av en central korridor, flankerad av 33 lagerrum för gravgåvor, som leder till en gravkammare som följs av ytterligare en korridor med ytterligare 10 lagerrum.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]