Horus Netjerikhet


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2667 - 2648 f kr

Om namnet: Namnet betyder "Gudomlig till kroppen". Han är mera känd som Djoser. Djoser-ti (cartouch-namn).

Far: Okänd (?? morfar var förmodligen föregående farao???).

Mor: Nemathap (hon var förmodligen även mor till föregående farao, Sanakht.)

Fruar: Hetephernebty (ev. hans syster).

Barn: Döttrarna Hetephirnebty och Intkaes.

Krig: Okänt.

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Netjerikhets trappstegspyramid i Sakkara (utgrävd på 1930-talet) var inte bara det första pyramidiala begravningskomplexet utan också det tidigaste exemplet på storskaligt sten-huggeri i Egypten.

Hans pyramid uppfördes av visiren och arkitekten Imhotep som senare kom att dyrkas som en gud. (Imhotep betyder "Han som kommer i frid").

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]