Horus Nebmaat


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2613 - 2589 f.kr.

Om namnet: Horus Nebmaat är mer känd under sitt födelsenamn Snefru, som betyder "Han av Godhet". Han var även känd som Snofru och Soris.

Far: Föregående farao, Huni.

Mor: Meresankh, en av föregående faraos konkubiner.

Fruar: Hetep-Heres I (Snefrus halvsyster).

Barn: Cheops (näste farao), Nefermaat, Kanefer och Rahotep är några man känner till namnet men han hade flera söner och många döttrar.

Krig: Okänt.

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar: Nebmaat byggde fyra pyramider. Två i Dahshur (den Böjda Pyramiden - som anses vara den första han byggde - och den Röda Pyramiden), en i Meidum (som började som en trappstegspyramid men ändrade sedan form och blev den första ”riktiga” pyramiden) och en minipyramid i Seila.

Nebmaat skickade ut expeditioner utanför Egyptens gränser, bl.a. till Libanon för att hämta cederträ och till Sinai för turkoser.

Nebmaat var medelålders när han dog och med tanke på hans långa regeringstid bör han ha varit ganska ung när han blev farao. Han betraktades av eftervärlden som en god och generös farao. Det förekom en personkult kring honom på vissa platser i årtusenden (bl.a. i Sinai)

Om gravplatsen: Han blev begravd i sin "Röda Pyramid" i Dahshur. Graven grävdes ut 1839 men bitar av hans mumie återfanns först 1950.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]