Horus Skepsesket


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2503 - 2494 f.kr.

Om namnet: Horus Skepsesket är mera känd under sitt födelsenamn Shepseskaf (som betyder "Hans Själ är Ädel")

Far: Föregående farao, Horus Kakhet..

Mor: Okänd.

Fruar: Bunefer.

Barn: Dotter: Khamaat.

Krig: Okänt.

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar: Skepsesket frångick alla tidigare faraoner i dynastin och byggde ingen pyramid. Han tog efter de tidigare faraonerna och byggde en mastaba.

Om gravplatsen: Skepsesket är begravd i sin mastaba i Södra Sakkara.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]