Horus Sekhemkhau


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2455 - 2448 f.kr.

Om namnet: Han är också känd som Shepseskare (=ädel är Res själ).

Far:

Mor:

Fruar:

Krig: Okänt.

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Byggde en grav i Abusir men blev inte begravd där. Han ligger förmodligen begravd i Abusir men hans mumie har aldrig återfunnits.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]