Horus Setibtawy


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2445 - 2421 f.kr.

Om namnet: Hette även Niuserre (besatt av Res kraft) och Ini.

Far:

Mor:

Fruar:

Krig: Okänt.

Viktiga händelser:

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Begravd i en pyramid i Abusir. Graven utgrävd 1902.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]