Horus Isesi


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2414 - 2375 f.kr.

Om namnet: Hette även Djedkare (=Res själ uthärdar).

Far:

Mor:

Fruar:

Krig: Okänt.

Viktiga händelser: Från Isesis tid försvann vanan att bygga soltempel. Adelstitlarna förändrades under denna tid och framöver. Prinsarna blev åter visirer under en kortare period.

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Begravd i en pyramid i södra Sakkara.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]