Horus Seheteptawy


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2334 - 2323 f.kr.

Om namnet: Seheteptawy betyder "de två landens fredsstiftare". Han hette även Teti.

Far: Okänd.

Mor: Okänd.

Fruar: Iput (dotter till föregående farao), Kawit och Weret-Imtes.

Son: Pepi I

Dotter: Seshseshet (gifts bort med visiren Mereruka för att stabilisera makten i landet).

Krig: Okänt.

Viktiga händelser: Under hans regering började administrationsproblemen p.g.a. att provinsguvernörerna hade för mycket makt.

Andra anmärkningar: Mördades troligen av sin egen livvakt (enligt vissa källor).

Om gravplatsen: Begravd i en pyramid i norra Sakkara. Graven utgrävd 1881.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]