Horus Userkare


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2323 - 2321 f.kr.

Om namnet:

Far: Kan ha varit son till en farao i femte dynastin men detta är osäkert.

Mor: Okänd.

Fruar:

Son:

Dotter:

Krig: Okänt.

Viktiga händelser: Tillskansade sig makten ett kort tag. Om detta verkligen hände tvistar egyptologerna fortfarande.

Andra anmärkningar:

Om gravplatsen: Okänd.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]