Horus Netjerkhau


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) 2278 - 2184 f.kr.

Om namnet: Hette även Neferkare (=vacker är Res själ), Pepi II.

Far: Horus Merytawy

Mor: Ankhnesmerire II.

Fruar: Systern Neith (dotter till Horus Merytawy) och Ipwet som är hans halvbrors dotter och Udjebten samt Ankhnespepy.

Son: Nemtyemsaf II.

Dotter:

Krig: Man genomförde 2 miliätara expeditioner in i Nubien och generalen som ledde detta var Pepynakhte, även kallad Heqaib. Han blev sedermera upphöjd till gud och dyrkades på ön Elefantine.

Viktiga händelser: Blev farao vid sex års ålder då brodern dog. Under denna tid innehade modern Ankhnesmerire II regeringsmakten tillsammans med sin bror Djao (söderns visir).

Under moderns regeringstid skickades flera expiditoner ut i den afrikanska kontinenten i sökandet efter handelsvaror. Man förberedde en expedition till Punt.

Nu började det stora förfallet i Egypten. De olika provinsguvernörernas gravar blev nästan lika stora som faraos. Administrationen slutade fungera. Tjänstemännen tog sig allt större friheter och centralmakten hade inte längre lika stort inflytande.

Andra anmärkningar: Under Netjerkhaus regeringstid förekom 10 visirer.

Om gravplatsen: Begravd i en pyramid i södra Sakkara. Graven funnen 1880 och utgrävd 1926-1936. Hans pyramid är den sista av de stora kungliga gravarna i nya riket.

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]