Nitikret


Tiden: (Livstid) Okänd.
          (Regeringstid) ca 2184 - 2181 f.kr.

Om namnet:

Far:

Mor:

Make: Föregående farao

Son:

Dotter:

Krig:

Viktiga händelser: Efterträdde sin make på tronen. Osäkert om hon verkligen funnits.

Andra anmärkningar: Enligt en av de många legenderna om henne sägs det att hon mördade sin makes alla fiender genom att dränka dem när hon förrädiskt bjudit in dem till ett gästabud (Herodotos, grekisk historiker. Levde 484-420 f.kr.). Enligt Manetho (egyptisk präst, historiker och den som sammanställde alla regentlängderna i boken Aegyptiacea. Levde 385-285 f.kr.) var hon modigare än alla män vid denna tid. Hon var vackrast av alla kvinnor och hon hade ljus hy och röda kinder.

Om gravplatsen:

[Åter till första sidan]
Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till De andra]

[Åter till Dåtid]

[Tillbaka till Mysjkin]